[REVIEWS] Battleship

Mới đi coi về, cũng muốn xem mọi người comments sau. Có vài ý mình comments sau:- 1 số quan điểm về "tính người" phe Alien:+ Không tiêu diệt theo kiểu thảm sát. Mà chỉ đánh các mục tiêu được xác định cụ thể.+ Không tiêu diệt các mục tiêu không có khả năng chống... Continue Reading →

The Sorcerer and the White Snake – Một hình ảnh “phản diện” của “phật”

Về cuộc sống, tất cả mỗi người đều được quyền tự do chọn cho mình ( trong những lựa chọn họ có ) hướng đi, tình yêu theo cách họ muốn. Và dù có là Phật là thần là thánh cũng không có quyền can thiệp. Thế nhưng, qua phim này hỉnh ảnh "thầy tu"... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: