The Sorcerer and the White Snake – Một hình ảnh “phản diện” của “phật”

Về cuộc sống, tất cả mỗi người đều được quyền tự do chọn cho mình ( trong những lựa chọn họ có ) hướng đi, tình yêu theo cách họ muốn. Và dù có là Phật là thần là thánh cũng không có quyền can thiệp.

Thế nhưng, qua phim này hỉnh ảnh “thầy tu” tự cho mình quyền đó: Quyền được thay đổi, áp đặt quan điểm của mình vào tình yêu người khác ! Đó là đại diện của “phật”, của “tình người”, và “tình thương” đó uh ! Loz ! Dường như tất cả chỉ là sự mê hoặc, mị lòng người để từ đó điều khiển, khiến họ làm theo cách mình mong muốn ! Vậy có nên tin vào cái gọi là “Phật” này không ?

Là ma, là quỷ thì đã sao. Là thú, là vật thì đã sao ! Tôi có tình yêu và đó là chân thật thì anh không được chia đôi nó. Đúng sai chỉ là khái niệm do tự anh đưa ra ! Và tự hỏi, liệu anh có tốt hơn tôi ?!

[update: 06.22.2012]

Khái niệm phân biệt ma quỷ & con người, ma quỷ không thể yêu con người và ngược lại. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một biển thể của hình thức phân biệt chung tộc, kì thị . Tôi là ma là quỷ thì đã sao ?! Là ma quỷ đâu phải tất cả đều xấu, thậm chí còn tốt hơn con người gấp vạn lần.

Loz … Tính ra khái niệm Phật và đạo lý phật này có xu hướng tương tự: Adolf Hitler nhỉ ?

Muốn xây dựng một thế giới “thuần chủng” Loaz ! Đúng là mị lòng người bởi các thứ “hào nhoáng” đạo lý.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: