Apple ! Thành công của một công ty công nghệ hay một công ty kinh doanh ?

Apple: Thật ra theo mình thì họ success trên góc độ "kinh doanh" thì đúng hơn là success trên "kĩ thuật". ( ý chủ quan cá nhân )Các kĩ thuật họ áp dụng thật ra không phải cái gì quá cao siêu, thậm chí có thể nói là trung bình.Tuy nhiên ở góc độ "kinh... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: