Cười đời

Ngày xưa mình có 1 người bạn để tâm sự vui buồn thì người ghen tuông và dồn đẩy mọi thứ ... Giờ thì người cũng có một người ... hay nhiều người để tâm sự. LOL. Nghĩ đời vui nhỉ. Nhưng mình thì chẳng màng, chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi có... Continue Reading →

Người vẫn không hiểu !?

Câu chuyện cũ rồi. Nhưng mình không nghĩ đến lúc này người vẫn không hiểu & nhận thức được vấn đề. Một món đồ đã mua rồi. Dù muốn dù không đập đi thì chẳng có nghĩa gì chỉ nói lên được sự "đố kị" của bản thân ! Nhận thức ! Người vẫn không... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: