Người vẫn không hiểu !?

Câu chuyện cũ rồi. Nhưng mình không nghĩ đến lúc này người vẫn không hiểu & nhận thức được vấn đề.

Một món đồ đã mua rồi. Dù muốn dù không đập đi thì chẳng có nghĩa gì chỉ nói lên được sự “đố kị” của bản thân !

Nhận thức ! Người vẫn không nhận thức được đúng sai, cốt lõi vấn đề ! Hiazz ! Thôi thì chả nói ! Cái này có nói đến ngàn đời cũng không hiểu được đâu ! Nó nằm ở môi trường học / xã hội nơi mình sống và tư duy của mỗi người !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: