Tổng thiệt hại sau hôn nhân !

Tổng thiệt hại của nhà này trong vòng 1-2 năm wa

  • 1 con Dell Streak 5″
  • 1 con iPod Touch Gen 4 ( hiazz k được thì fá … )
  • 2 con mouse Microsoft Arc Touch
  • 1 con Samsung Galaxy S2

Con Dell Streak là do vô tình rớt do đụng tay. Okies không nói.

Con iPod Touch Gen 4 thì đúng là sự … hạn chế nhận thức của người. Thói ganh ghét của đời ! Thật sự cái này mình không nghĩ người lại wá hạn chế nhận thức tới mức vậy. Có lẽ nó là nền tảng cho “tàn phá” sau này !

Con Microsoft Arc Touch thì do mình. Thật ra mà nói khi mình nóng lên nhất thời thì đập bất cứ cái gì trong tay hay gần đó mà không nghĩ suy, không chủ đích ! Nhưng người thì là có chủ đích !

Con S2 thì do mình ! Thật sự là quá đáng. Hix nghĩ mà tiếc

Nhưng đó chỉ là vật chất còn cuộc sống ? Mình nghĩ mất khá nhiều. Những mối quan hệ bạn bè đặc biệt giờ …. bằng không ! Những điều tự do nay cũng chẳng còn !

Hiazz ! Một … hôn nhân không có nền tảng !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: