Phát triển sản phẩm (web) dành cho ai ?

100% sure mình sẽ khác quan điểm mọi người. Don't care ! Mình là mình, thế thôi. Cơ bản với mình định nghĩa các layers trong chuyện này bao gồm: End user - Services Provider - Developer Developer sẽ phát triển các core sản phẩm. Nó phục vụ nền tảng xử lý. Services Provider: Họ là các... Continue Reading →

Sự im lặng của bầy cừu !

Uh mà mình là cừu hay sói ... Nhưng mình thấy đâu đó hình ảnh 1 "bầy cừu" im lặng, không lên tiếng để find out right thing chỉ vì muốn sự stable ! Nó cũng similar cái xứ sở này nhỉ. Biết rõ bao nhiêu thứ worse, but chẳng thể / không thể /... Continue Reading →

Up ↑