Sự im lặng của bầy cừu !

Uh mà mình là cừu hay sói …

Nhưng mình thấy đâu đó hình ảnh 1 “bầy cừu” im lặng, không lên tiếng để find out right thing chỉ vì muốn sự stable !

Nó cũng similar cái xứ sở này nhỉ. Biết rõ bao nhiêu thứ worse, but chẳng thể / không thể / không muốn change it chỉ vì “thôi ta lo cho thân ta. thôi ta cần mọi thứ ổn định”

Mà mình giờ cũng ngoan ngoãn chả khác gì con cừu. Chỉ để bình yên với 1 khoảng tiền “thí” …

  • 1 email
  • 2 emails

để rồi mình xem sẽ có bao nhiêu emails trong hôm nay.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: