CrexShortcodes

Mấy ngày gần tết việc "chính quy" cũng tạm gạt qua. Nhưng có vài thứ cứ lùng bùng trong đầu. Nên ngồi code cho nó dứt điểm. Cũng như để "thực tế" xác nhận vài logic mà mình được comment rằng "mắc công, chưa thể làm được lúc này v..v" Plugin System Shortcodes: Cái thứ... Continue Reading →

Android tweak – build.prop

1. Locks default launcher app in memory. Only use with light launchers ro.HOME_APP_ADJ=1 2. Improves audio and video recording quality ro.media.enc.jpeg.quality=100 ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000 ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000 ro.media.capture.maxres=8m ro.media.panorama.defres=3264x1840 ro.media.panorama.frameres=1280x720 ro.camcorder.videoModes=true ro.media.enc.hprof.vid.fps=65 3. Faster streaming videos media.stagefright.enable-player=true media.stagefright.enable-meta=true media.stagefright.enable-scan=true media.stagefright.enable-http=true media.stagefright.enable-rtsp=true media.stagefright.enable-record=false 4. Video acceleration and HW debugging. debug.composition.type can also be changed to cpu or mdp. debug.sf.hw=1 debug.performance.tuning=1... Continue Reading →

Business và sự dối trá – 2 mặt

Càng ngày riết mình càng chẳng thể tin và bất kì một business man nào. Tất cả cũng đều same nhau Dối trá Lừa đảo 2 mặt ( hay hơn nữa ? ) Tráo trở Mà có lẽ họ cũng không thể làm khác vì với business thì target là phải kiếm ra được $,... Continue Reading →

1 ngày vọc vạch build Chromium

Xong. Nghịch ngợm 1 ngày cũng build và chạy được. Nhưng cũng cảm thấy chán hơn. - Kiến thức python mình không có - Kiến thức Unix mình không có - Kiến thức Bash mình không có Mình cũng chỉ làm theo document guide: http://dev.chromium.org/developers/how-tos/get-the-code Gặp hầm bà lằng errors rồi cũng Google rồi mò.Ngay cả... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: