Business và sự dối trá – 2 mặt

Càng ngày riết mình càng chẳng thể tin và bất kì một business man nào. Tất cả cũng đều same nhau

  • Dối trá
  • Lừa đảo
  • 2 mặt ( hay hơn nữa ? )
  • Tráo trở

Mà có lẽ họ cũng không thể làm khác vì với business thì target là phải kiếm ra được $, mà để có được tiền thì đạo đức, thật thà, chân thật là thứ không thể tồn tại.

Thôi nhé business guys, từ nay tôi và các người cũng chỉ là partner trong công việc với nhau còn thì cuộc sống tôi và các người không quen biết, không quan hệ nào nhé !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: