Bài học cuộc sống !

Không và không bao giờ tin tưởng và tạo mối quan hệ bạn bè với:

  • Bất kì ai trong công ty
  • Bất kì 1 thằng / con làm business !!!

Tất cả chỉ dừng ở mức độ công việc và công việc !

Trong công việc đừng bao giờ mở miệng hay học cách câm để tồn tại !

Dân business tất cả chỉ là những kẻ lừa đảo, lọc lừa. Họ chỉ biết sự dối trả để che đậy bản thân ! Và dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ có thể sống được với họ khi ta sống dối trá và man di như họ !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: