Con người và sự dối trá

Các người tạo ra những thứ gọi là logic / là nguyên tắc và cũng chính các người sống phá vỡ tất cả những điều này.

Các người dạy nhau sự đạo đức nhưng cuộc sống các người lại là vô đạo đức với ngàn lý do ngụy biện.

Con người ah ! Nếu bạn đã không sống thật vậy thì bạn đừng mong đợi người khác sống thật với bạn.

Con người ah ! Nếu bạn đã sống trong sự dối trá thì bạn cũng sẽ nhận được sự dối trá.

Vậy nhé ! Good luck !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: