Sự nguy hiểm của người phụ nữ bên cạnh bạn

Với những người xa lạ, hoặc người đàn ông. Họ có thể hạ gục bạn một cách trực diện, đánh thẳng vào bạn. Điều này khiến bạn chết ! Tuy nhiên với một người phụ nữ "bên cạnh bạn" họ không làm thế ! Họ không hạ gục bạn trực diện, nhưng họ đánh hết... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: