Sự nguy hiểm của người phụ nữ bên cạnh bạn

Với những người xa lạ, hoặc người đàn ông. Họ có thể hạ gục bạn một cách trực diện, đánh thẳng vào bạn. Điều này khiến bạn chết ! Tuy nhiên với một người phụ nữ “bên cạnh bạn” họ không làm thế !

Họ không hạ gục bạn trực diện, nhưng họ đánh hết vào mọi thứ chung quanh bạn và cứ thế vòng tròn cô lập ấy lan tỏa dần ! …. Finally bạn bị cô lập bởi và tự gục ! Không thể nào cứu vãn.

Trong những trường hợp khác bạn có thể đứng dậy và xây dựng lại mọi thứ, nhưng một khi đã bị cô lập bạn xem như … vô vọng! Mọi thứ xem như xóa sạch !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: