List the current configured remote repository for your fork. git remote -v Specify a new remote upstream repository that will be synced with the fork. git remote add upstream https://github.com/ORIGINAL_OWNER/ORIGINAL_REPOSITORY.git Verify the new upstream repository you've specified for your fork. git remote -v

Git store credential

You can also have Git store your credentials permanently using the following git config credential.helper store To store the passwords in .git-credentials in your %HOME% directory as opposed to the project directory: use the --global flag git config --global credential.helper store

Brainless users !

Cũng không tính nói gì vụ này nhưng nó cũng lại gây cho mình sự kích động nhất định. Đặc biệt là khi mention đến 1 component mình đánh giá khá cao về tính flexible và customizable. RSForm . 1 component được developed nhằm mục tạo form một cách dynamic theo yêu cầu của users.... Continue Reading →

http://www.diffen.com/difference/GNOME_vs_KDE GNOME, KDE and Xfce are the most popular desktop environments for Linux. Most people end up using the default desktop environment that ships with their preferred Linux distribution. But experienced users prefer one over the year for either usability, performance, design or customizability considerations. GNOME began as a project to develop a free and... Continue Reading →

CSS Selectors

http://cssspecificity.com/ https://css-tricks.com/specifics-on-css-specificity/

Không thể nghĩ rằng mình có ngày hôm nay. What's right . What's wrong không còn có thể phân biệt được ! Mất hoàn toàn kiểm soát bản thân và suy nghĩ.

Vì sao chúng ta phải mệt mỏi và stressful vì lũ đàn bà ??? No need . Chúng chỉ là những thứ sinh vật cấp thấp, suy nghĩ quá nhiều và ảnh hưởng hoàng toàn bởi tâm lý, không tính logic. Sex : Nếu cần chúng ta có thể buy Love : No need !... Continue Reading →

Con đỉ hay developer ?

Có một cái cảm giác làm một con đỉ còn sống thư thái hơn 1 thằng developer nhỉ. Cứ việc banh càng ra cho người ta làm sao thì làm. Họ muốn gì thì nói mình làm vậy. [Still under working]

[Review][Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh]

Nội dung review dưới đây viết theo quan điểm cảm nhận cá nhân. Mở đầu mình nói rõ quan điểm rằng Film đáng xem vì một trong những film hiếm hoi trên thị trường film ảnh "thị trường" ở Vietnam. Không tính dục, không bạo lực, không rẻ tiền câu khách. Tuy nhiên chính công nghệ "PR"... Continue Reading →

Sắp mất kiểm soát bản thân mất thôi

Ai đó đập nát đầu tôi ra giùm ... ! Như thế này hoài chịu không nổi !!!

Up ↑

%d bloggers like this: