Brainless users !

Cũng không tính nói gì vụ này nhưng nó cũng lại gây cho mình sự kích động nhất định. Đặc biệt là khi mention đến 1 component mình đánh giá khá cao về tính flexible và customizable. RSForm . 1 component được developed nhằm mục tạo form một cách dynamic theo yêu cầu của users.... Continue Reading →

http://www.diffen.com/difference/GNOME_vs_KDE GNOME, KDE and Xfce are the most popular desktop environments for Linux. Most people end up using the default desktop environment that ships with their preferred Linux distribution. But experienced users prefer one over the year for either usability, performance, design or customizability considerations. GNOME began as a project to develop a free and... Continue Reading →

[Review][Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh]

Nội dung review dưới đây viết theo quan điểm cảm nhận cá nhân. Mở đầu mình nói rõ quan điểm rằng Film đáng xem vì một trong những film hiếm hoi trên thị trường film ảnh "thị trường" ở Vietnam. Không tính dục, không bạo lực, không rẻ tiền câu khách. Tuy nhiên chính công nghệ "PR"... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: