Brainless users !

Brainless

Cũng không tính nói gì vụ này nhưng nó cũng lại gây cho mình sự kích động nhất định. Đặc biệt là khi mention đến 1 component mình đánh giá khá cao về tính flexible và customizable.

RSForm . 1 component được developed nhằm mục tạo form một cách dynamic theo yêu cầu của users.
Điểm đặc trưng của RSForm là cho phép được chèn PHP / JS etc vào các events đặc biệt, ví dụ như trước hoặc sau khi submit.

Đối với feature này, ta có thể tự implement rất nhiều thứ biến thiên và flexible cho từng mục đích sử dụng.

Nhưng với “lũ users brainless” thì đó sẽ là cơn ác mộng. Vì chúng nó không thể tự implement custom codes ( nhưng vẫn ráng mà xài và tru và tréo ). Và yay ! Chúng nó sẽ xem component RSForm là “không hiệu quả”.

Lũ chúng nó – brainless users luôn là nỗi ám ảnh của các developer thật sự. Và mình không hiểu vì sao chúng nó đã không thể tự làm thì sao không hire 3rd party để làm thay. Và khi đó chúng nó sẽ tự do thời gian để làm những trò mà chúng nó không ngu ( ví dụ như những trò ma quả của marketing ).

Theo cách lý luận của chúng nó thì Unix là thứ vô dụng nhất trên đời. Vì mọi thứ phải manual làm, tự build, tự đọc từng dòng code, gõ từng console … Chỉ có Windows / Mac OS X là powerful .

Chỉ có thể nói: Lũ súc sinh vật hạ cấp !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: