Cờ ba sọc lun :v http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/299461/vi-sao-tien-tai-ngoai-cua-minh-beo-cao-gap-10-lan-thong-thuong.html

Quỵ ngã

Chưa và chưa bao giờ mình cảm thấy mình quỵ ngã đến mức ngày. Cực kì stressful và không biết được bản chất của cuộc sống, con người ... Ai đó cho mình lý do để tồn tại đi. Lý do để có thể tin vào bất kì ai.

Up ↑

%d bloggers like this: