Phải chi tôi và em ngày ấy chúng ta không đến với nhau ... thì ngày nay tôi đã không thể quên em ...

Cyanogenmod versions

What's in a number? You've probably noticed that CyanogenMod's version number isn't the same as Android's version number. Here's how CyanogenMod's versioning relates to Android's: CyanogenMod A.B A signifies the major version. These are numerically equivalent to the named Android releases, which are alphabetical. For example, Android Jellybean, with J being the 10th letter of... Continue Reading →

[Review][X-Men: Apocalypse]

Coi film này online ở nhà - trong một tâm trạng khá tired và stressful. Không quá focus 100% ( chắc chỉ 90% ) vào bộ film. Note review này có tính chất spoil nội dung film Về cơ bản nội dung film là có 1 nhân vật ( Apocalypse ) là tiền thân của... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: