An tâm. Bài viết này không mang tính spoil đâu, chỉ là 1 câu chuyện của Zombie thôi. Okay by logic hắn vẫn đi enjoy movie 1 mình. 6h leave office, ra Vincom và việc đầu tiên là kiếm cái gì ăn đã. Đói chết mẹ ! Câu chuyện Kichi Thật ra cũng chả có gì.... Continue Reading →

https://github.com/jooservices/XGalleryCli/releases/tag/2.1.0 This's latest stable and optimized completely. I will not release any more version except cases Fix any bugs Have any ideas for improvement & optimize Please feel free fork and provide more Application as much as possible Chagelog Optimize logs Update standard for application Code optimized PHPUnit basic

Up ↑

%d bloggers like this: