An tâm. Bài viết này không mang tính spoil đâu, chỉ là 1 câu chuyện của Zombie thôi. Okay by logic hắn vẫn đi enjoy movie 1 mình. 6h leave office, ra Vincom và việc đầu tiên là kiếm cái gì ăn đã. Đói chết mẹ ! Câu chuyện Kichi Thật ra cũng chả có gì.... Continue Reading →

Born: November 12, 1992 (age 25 years), Fukuoka, Fukuoka Prefecture, Japan Height: 1.55 m

Up ↑