Original link https://www.chriswiegman.com/2011/10/fastcgi-vs-suphp-vs-cgi-vs-mod_php-dso/ One question I see come up often for users setting up their own web servers involves how they run PHP. Nearly everyone I know who runs their own server has questions about this that usually fall in one of two areas. First, they have installed WordPress, Drupal, or another CMS and can’t get uploads to work... Continue Reading →

Proto Sinaitic 1. Có con thú 2. Uống nước trong hố 3. Dùng sừng nhọn 4. Khều con cá lên ăn 5. Một thổ dân nom thấy 6. Cầm vợt vớt cá 7. Cầm que xiên cá ăn 8. Bị con thú đuổi cắn trèo thang lên cây 9. Đụng phải tổ ong lớn 9.... Continue Reading →

Cơ bản là cũng lâu rồi mình mới đi interview theo đúng nghĩa của nó. Còn trước đây hầu hết đều là trong giới với nhau ( Joomla! ) nên việc interview gần như là hình thức. Phải công bằng mà nói ... gần ( hoặc hơn ) 10 năm với Joomla! nó cũng lấy... Continue Reading →

Up ↑