Cơ bản là cũng lâu rồi mình mới đi interview theo đúng nghĩa của nó. Còn trước đây hầu hết đều là trong giới với nhau ( Joomla! ) nên việc interview gần như là hình thức.

Phải công bằng mà nói … gần ( hoặc hơn ) 10 năm với Joomla! nó cũng lấy đi mình khá nhiều thứ

  • Quá lệ thuộc vào Joomla!
  • Mất đi khả năng làm việc với PHP thuần chuẩn
  • Không theo kịp thực tế: CI / Laravel / Symphony etc

Nghe vui nhỉ …

Tuy nhiên nếu gọi là “tích cực” thì mình nghĩ mình vẫn còn một vài điều “lợi thế”

  • No free time: Luôn và luôn stay on the computer and work with it. Trong khi đó hầu hết ( almost ) thanh niên, nữ tú ngày nay chỉ xem computer là cái thứ để kiếm tiền chứ không phải cuộc sống của họ.
  • Hard core: Luôn tìm cách optimize mọi thứ, dù chỉ là 1 bit ! Trong khi mọi người chủ yếu làm trong 1 phạm vi nhất định.
  • Logic: Yep ! Ở một góc độ nào đó mình sẽ không đủ knowledge để biết chính xác mình sẽ áp dụng cái gì để resolve vấn đề nào đó. Nhưng mình biết cần làm gì khi xảy ra vấn đề, tracking issue 🙂
  • Cách đặt câu hỏi của tuyển dụng đôi lúc mang tính chất: làm khó nhau. Nhưng cũng 1 phần do mình đã sơ suất khi thông tin chưa đủ đã vội trả lời.

Nhưng thôi cũng là lúc để tự nhìn lại bản thân … Kiến thức còn hạn hẹp thì phải spent more time for improvement 🙂

Ps:// Con số 50M / tháng thiết nghĩ cũng đâu phải là con số lớn nhỉ 🙂

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: