Phần 4. Chăn trâu chăn ở đồng xa, chăn ở gần nhà làng bắt mất trâu

Những ngày sau đó, Tấm lẳng lặng bắt những con vật nhỏ ném xuống giếng, khi thì con gà, khi thì con ếch. Mặt nước càng ngày càng nhiều xương trắng, tanh ngòm.

Phần 3. Bống bống bang bang, bống ăn xương trắng đám tang

Thủa ấy trong làng bỗng dưng xuất hiện tin đồn về một loài thủy quái. Những người bắt cá trong làng kể vể những tiếng động kì lạ buổi đêm. Tiếng mặt nước lõm bõm rồi tạt lên ào ào như gió rít.

Phần 2. Chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng

Tấm càng lớn càng xinh.

Phần 1. Hãy đặt tên con là Tấm

Kẽo cà kẽo kẹt Dám tranh chồng chị Chị khoét mắt ra

Trâm Anh – Leaked clip – 139MB

https://drive.google.com/file/d/1Tg_ilCkIp3-yFQBaHc4uCcuwys_V-s0b/view

XGalleryCli – Email

Well. Tính năng này được mình phát triển thêm từ nhu cầu thực tế khi sử dụng. Hình dung câu chuyện: Khi mình ở ngoài đường và tìm thấy hình flickr nào đó hay ho và muốn download nguyên cả album, NSID đó thì ... khá mệt. Phải SSH về server để chạy console. Vậy... Continue Reading →

Hoàng Yến Chibi

Kim Ny Ngọc

Katleen Phan Võ

Up ↑

%d bloggers like this: