XGalleryCli – Email

Well. Tính năng này được mình phát triển thêm từ nhu cầu thực tế khi sử dụng.

Hình dung câu chuyện: Khi mình ở ngoài đường và tìm thấy hình flickr nào đó hay ho và muốn download nguyên cả album, NSID đó thì … khá mệt. Phải SSH về server để chạy console. Vậy giải quyết bài toán này bằng cách nào ? Email ! Ta chỉ việc gửi 1 email về address chỉ định. Sau đó server sẽ tự read email và xử lý rồi reply lại.

Email – Cụ thể là Google chỉ giới hạn 25M attachment / email. Vậy bài toán này giải quyết thế nào ?

  • Upload lên server ( zip ) và gửi link để download về
    • Tuy nhiên cách này thì khá phiền vì sau 1 thời gian nhất định phải delete đi ( nếu không sẽ full server )
  • Chỉ gửi link download từng images. Có thể chấp nhận được vì đằng nào cũng cần download. Tạm thời mình đang sử dụng cách này
  • Upload ( zip ) lên cloud. Có lẽ sẽ implement thêm tính năng này.

Và mình thoáng nghĩ đến việc commercial project này

  • Cho phép user download bất kì images nào trên Flickr – Hàng loạt ( massive )
  • Làm 1 trang dạng masonry để show off
  • Nếu được thì implement với Google Vision để group và detect image hiệu quả hơn.

Tuy nhiên vấn đề license của Flickr / photo’ owner thì lại là câu chuyện khác ! Nếu commercial thì sẽ vấp phải vấn đề này.

Btw hiện tại mọi người có thể gửi email về

To: xgallery@soulevil.com
Subject: XGalleryCli request
Content: [xgallery album=”album-url” nsid=”NSID” … /]

Parameter tương ứng với Command flickr:photosdownload

Server hiện đang cron với interval 5m. Sẽ đọc email, xử lý và sau đó reply với links để download.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: