How to update my JAV(s)

JAV idol

Alright câu chuyện là local mình có 1 “cơ số” JAVs … Vấn đề mình cần giải quyết là

  • Sắp xếp trật tự các film để dễ dàng tìm kiếm
  • Update các bản local != FHD
  • Tìm kiếm ( và download ) các film tương tự film hoặc idols mình thích

Vậy giải quyết bài toán này thế nào

  • Scan toàn bộ files local và đưa vào database. Ta có 1 list thống kế các film ở local. Trên cơ bản tên file cũng ứng với item_name của film ( Content ID ). Do đó ta có thể dùng nó để đối chiếu trên R18 / XCity
  • Từ đây có được danh sách actresses & thể loại / series film. Và dĩ nhiên từ khúc này hoàn dễ dàng tìm kiếm film tương tự
  • Đối với các bản local mà có chất lượng film != FHD thì check tiếp trên các trang torrent ( hoặc các trang Premium ) để search và download.

Done ! Bài toán đã được giải quyết. Vấn đề duy nhất còn lại là … storage 😀

[Update] . Mở rộng thêm 1 chút ta cũng có thể để mọi thứ tự động hóa

  • 1 con cron tự check R18 / XCity để xem có các film mới ( có thể filter theo sở thích )
  • Nếu có thì sẽ check qua các trang download và tự động download luôn

Khá là ok !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: