100 cụm từ tiếng Anh cho profile xin việc

100 từ/ cụm từ tiếng Anh có thể nâng cấp sự chuyên nghiệp cho công việc của bạn/ có thể cho vào CV Lưu ý: có thể áp dụng các từ vào với nhau thành 1 combo 1. Nếu bạn làm lâu hơn 2 tháng hãy đặt mình là: Senior 2. Nếu bạn mới vào... Continue Reading →

Installing Your Husband…

Dear Tech Support, Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and noticed a distinct slow down in overall system performance, particularly in the flower and jewelry applications, which operated flawlessly under Boyfriend 5.0. In addition, Husband 1.0 uninstalled many other valuable programs, such as Romance 9.5 and Personal Attention 6.5 and then... Continue Reading →

redXXX QA – Câu chuyện cuối năm … ;)

Well… Sang tuần là move sang office mới, và location lại đúng ngay location cty cũ :v … Buồn buồn tiện tay viết lại 1 câu chuyện war ngày trước. Xem ai đúng ai sai hớ ! QA … Mọi người định nghĩa ở vai trò là QA thì bạn cần có "não" hay không.... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: