redXXX QA – Câu chuyện cuối năm … ;)

Well…
Sang tuần là move sang office mới, và location lại đúng ngay location cty cũ :v … Buồn buồn tiện tay viết lại 1 câu chuyện war ngày trước.
Xem ai đúng ai sai hớ !

QA … Mọi người định nghĩa ở vai trò là QA thì bạn cần có “não” hay không.
Mình defined là CÓ.

Bạn cần hiểu environment

Bạn cần biết inspect issues ( nhưng không fix )

Bạn hiểu rõ về platform đang được sử dụng cho project

Thiếu bất kì kiến thức nào dẫn đến QA sai đều là failed QA ! Hay nói thẳng ra là bullshit QA.

Câu chuyện thứ 2 là về freelancer

Bạn nên nhận project freelancer khi bạn

 • Nắm được tổng quan về project và định hình solution trong đầu.
 • Luôn luôn tính khả năng extendable của project.
 • Nhận định khả năng bản thân có thể làm được hay không rồi mới nhận. Douma méo có trình mà nhận thì DSCM luôn.

Và thật ra cái mistake của mình là đã nhìn sai người !

 • Khả năng & năng lực không có
 • Xảo ngôn & biện minh thì có thừa

Project KHÔNG ĐƯỢC HOÀN THIỆN với tình trạng

 • Không sử dụng bất kì framework nào. Và biện minh: Tôi thích code như vậy.
 • Khả năng extenable hoàn toàn bằng 0.
 • Structure & logic sai hoàn toàn.

Chúng nó chọn NoSQL ( MongoDB ) cho project lại là cái bullshit thứ 2 ( Chỉ vì chúng nó éo “quen” SQL ). !!!

Well …
Và thật ra mình cũng có cái sai là để chuyện freelancer ảnh hưởng cảm tính trong công việc.
Mà thật ra mình cũng đánh giá khá đúng về “trình ngu” của QA này.

 • Toàn bộ các accounts từ personal đến work đều được mình “giải quyết” trong tối hôm đó.
  LOL
  Cái ngu là
 • Các accounts hoàn toàn không bật OTP … WTF … thời buổi này có con lợn ngu tới mức không bật OTP ???
 • Và cái double ngu là … password CỰC KÌ NGU. Mình chẳng cần dùng technical gì cao siêu … Password hoàn toàn có thể đoán được ! Má ơi … Đặt pass ngu kiểu con lợn này thì ….. không hiểu sao có thể làm dân technical ta ???

Well …. Ôi cuộc đời :v

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: