XGallery on Docker Hub

https://hub.docker.com/repository/docker/xgallery/ubuntu Enjoy !

XGallery và câu chuyện UT & Coverage

Nghiêm túc mà nói thì viết UT mình cũng chỉ mới thật sự bắt tay vào làm thời gian gần đây. Of course trước đây từ thời JomSocial đã bị "ép" làm. Nhưng không quá hào hứng. Thấy mệt & lười vl.

What is the truth on squirting in porn?

While female ejaculation is most definitely a thing, what you see mostly in porn is pee. True female ejaculation does not consist of continuous streams that can be projected for many metres.is pee Why call it ‘squirting’ then, rather than peeing? I could be wrong, but it’s most likely to get past certain laws in... Continue Reading →

Riley Reid

Ngày cuối năm 2018 ... Viết bài blog tổng kết lại năm ... Nói gì nhỉ .... Everything like shit ! They are all fucker ! 1 đứa bạn chơi chung từ thời HVA và câu chuyện fuck off sau lưng mình1 thằng frontend vô dụng1 đứa "team lead" lật lọng1 con QA ngạo mạn... Continue Reading →

Cũng tiếp tục với Sofware Không thể mở camera với số lần tối thiểu phải tương tác. Nhanh nhất có thể là: Cầm máy lên, máy tự mở, slide để mở camera. Tuy nhiên ta vẫn bị waste khoảng thời gian cầm máy lên. Trong khi đó nếu xài S8+ thì có thể cầm lên... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: