Cũng tiếp tục với Sofware

  • Không thể mở camera với số lần tối thiểu phải tương tác. Nhanh nhất có thể là: Cầm máy lên, máy tự mở, slide để mở camera. Tuy nhiên ta vẫn bị waste khoảng thời gian cầm máy lên. Trong khi đó nếu xài S8+ thì có thể cầm lên và ấn luôn phím cứng Power 2 times để mở camera ! -1 friendly cho iOS
  • Không thể kéo notifications xuống để xem nhanh mình đang dùng Wifi nào, và switch nhanh ( không ra khỏi app hiện tại ) giữa các wifi !!! Cái này mình thường xuyên xài cho nên việc này cực kì gây khó chịu và phiền hà !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: