Ngày cuối năm 2018 … Viết bài blog tổng kết lại năm … Nói gì nhỉ …. Everything like shit ! They are all fucker !

  • 1 đứa bạn chơi chung từ thời HVA và câu chuyện fuck off sau lưng mình
  • 1 thằng frontend vô dụng
  • 1 đứa “team lead” lật lọng
  • 1 con QA ngạo mạn trong ngu xuẩn

Toàn là trò hề nhỉ.

Câu chuyện HVA

Có nằm mơ mình cũng dek có thể tin được rằng 1 đứa từng chơi chung bao lâu, từ thời HVA lại có thể fuck off đến vậy. n câu chuyện được dựng lên sau lưng mình để bêu rếu mình … lolz ! Chi vậy ! Làm trò đó để chi vậy ??? !!! Là quân tử sao không trực diện nói chuyện. Hề quá !

Câu chuyện frontend vô dụng

Khi nhận job thì hãy make sure mình làm được, mình có 1 chút gì đó idea trong đầu về cái job mà mình làm… Đừng cứ nhận bừa rồi chẳng làm được gì ra hồn ra ma ! Nó vừa ngu xuẩn và vừa tự hạ thấp giá trị bản thân !!! Thế nhé ! Ah … vậy mà bạn cũng có thể vui vẻ nhận $$$ dù rằng chẳng làm được gì thì mình cũng khá là nể cái sự “dày mặt” của bạn lắm đấy.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: