Laravel – Setup Scheduling & Queues on MacOS

There is one main advantage of Supervisor that the task you set there is working constantly. This mean that when the proces will finish the new one will starts immediately.Crontab runs every process for a minute minimum! So if you have a task like queue:work is much better to use Supervisor over Crontab.Supervisor VS CronJobs Scheduling https://laravel.com/docs/6.x/scheduling Trước hết định nghĩa... Continue Reading →

Le Labo

Another 13 của Le Labo thì mùi nó là hơi nghiêng chút da thịt béo ngậy 1 tí vì có sự xuất hiện nhiều của Ambroxan 1 thành phần giống Long Diên Hương. Chai này mùi nó nếu bác nói muốn diễn tả 9 xác mùi thì…hơi khó 😂 vì mùi vừa phức tạp nhưng... Continue Reading →

XGallery – Laravel version

http://xcrawler.net/blogs/xgallery-on-laravel/ Lần refactor này ngoài mục đích để tụng kinh Laravel cho công việc, nhân tiện đó cũng sẽ improve nhiều thứ Configuration cho từng CrawlerOAuth với Laravel tốt hơnImprove Web interface với các notificationsImprove với dispatcher / eventImprove với CollectionGiảm thiểu duplicate codeImprove UnitTest: Bao gồm Feature Test & UnitTest Và nhiều thứ hay... Continue Reading →

Up ↑