It’s normal ! Don’t lie

Facebook remind lại status thằng xno ! Mình coi và xem comments … Tự nhiên chỉ muốn … cười khẩy !!!

Toàn lũ đạo đức giả !!! Boring life !!!

Vậy với chúng nó sex chỉ là 2 đứa lên giường nhúng nhẩy 2 3 cái rồi xong ! No more no less ??? !

Vậy cái fun ở đâu ??? Miễn không làm tổn hại sức khoẻ, tinh thần nhau thì có gì wrong ??? !!! Hay với chúng nó sex chỉ thuần tuý là nhiệm vụ duy trì nòi giống ???

10 tỉ !!! Not 10 triệu ! Số tiền không ít thì dĩ nhiên việc expect nhiều có gì khó hiểu ? Bỏ 10 tỉ mà không được như mong muốn vậy khác gì đem tiền đi đốt ???

Đời vốn dĩ thích đóng kịch với nhau nhỉ !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: