Đọc vị tâm lý người khác

1. Nhắm mắt

Nếu một người đang nói mà bất chợt nhắm mắt lại, bạn nghĩ điều đó có nghĩa gì? Người này sợ bạn, hay ngại ngần gì bạn ư?

Thực ra thì không. Theo Pease, điều này chỉ có nghĩa là đối phương đang muốn rời xa thực tại một chút. Thậm chí bạn nên cẩn thận ngược lại, vì điều này còn cho thấy người ta đang thấy mệt mỏi vì phải nói chuyện với bạn thôi.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: