2020 … câu chuyện của 2015

Một phần nào câu chuyện 2015 nay lại tái hiện

2020 này mình “vô tình” dính vào 1 thứ mà đáng ra mình không nên dính vô … Nhưng một phần mình vẫn chưa thể tìm thấy điều mình thật sự mong muốn, nên việc dính vào này ít nhiều là do hữu ý.

Chợt nhận ra rằng … mình chẳng bao giờ có thể kiếm được điều này và sự hoàn hảo chẳng thể nào có được. Số phận uh ? Maybe ! Hay vì đơn giản cuộc đời mình vốn dĩ chỉ có thể là fuck off !

Khái niệm lòng tin, sự thấu hiểu, hiểu biết dường như KHÔNG TỒN TẠI. Bạn không biết bạn cần hiểu điều gì, thời điểm nào !

Khá mệt mỏi và cũng là 1 phần lớn lý do ảnh hưởng mọi thứ của mình năm 2020 này !

Thôi ! Mình xin dừng chân lại ! Dừng lại hoàn toàn và chấp nhận thực tại !

Chỉ muốn nói rằng : Lòng tin được xây dựng mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhật ! Nó không đơn giản là tự có hay: Có làm hay không làm thì cũng vậy.

Good bye ! 2020 ! I’ve done !

Có một thực tế rằng tiền chính xác control tất cả ! Khi bạn dùng tiền bạn có thể mua được tất cả. Nhưng khi bạn dừng việc pay out ! Bạn chẳng có gì !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: