47 Ronin (2015) – Review

47 Ronin (2015) - Review Các lính này đã bị lãnh chúa B xử tội và tước đi danh nghĩa Samurai, chỉ còn là các "lãng khách". Và cũng bị Tướng Quân ra lệnh nghiêm cấm trả thù cho lãnh chúa A.

Up ↑

%d bloggers like this: