Tại sao nên OT, và tại sao không nên OT?

Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì những công việc không tên giữ chân bạn lại tại công ty sau khung giờ làm việc quy định chưa? Hay có bao giờ bạn cảm thấy dường như bản thân bị cuốn vào việc cố gắng tìm ra và xử lý vấn đề trong công... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: