Setup monitoring

Một ngày đẹp trời vọc vạch làm DevOps nên setup con Server Dual Xeon E5 2680v4 với 256GB RAM. Sau đó là hàng loạt con VMs ( VirtualBox ).

Do đó phát sinh nhu cầu monitoring đám này. Và thế là … tốn 10M cho cái project “nho nhỏ” này.

https://github.com/jooservices/hosting

Vậy mình có những gì

Grafana

Well ! Đơn giản em nó show các thông tin lên 1 cách trực quan. Hết ! 😀

Trái tim của project này chắc là em Prometheus. Em nó có nhiệm vụ gom góp hết data từ mọi nơi ( exporters ) về tập trung lại và cho em Grafana query tới để hiển thị.

Exporters : MariaDB / MongoDB / Redis hay Apache v..v. tất cả đều có Exporter riêng của chúng nó

Đơn giản thì là vậy thôi. Nhưng câu chuyện query lại … không khác gì bài toán lập trình 😀

Pages: 1 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: