[Series] XCrawler – Truyền kì truyện – VirtualBox

Để chơi project XCrawler này mình cũng đã chơi lớn. 1 con Workstation Dual Xeon E5 2680v4 – 256GB RAM & Load Balancer với 2 line Internet ( 1 tĩnh & 1 động ).

Tất nhiên có nhiều cách để setup với server này. Tuy nhiên cách mình chọn là

 • Workstation sẽ install các Primary services
  • MariaDB
  • MongoDB
  • Redis
  • Memcached
  • v..v
 • VirtualBox sử dụng cho n Clients và chính XCrawler
  • Như vậy bản chất XCrawler cũng sẽ chiếm ít nhất 2 con VM
   • 1 con cho UI
   • 1 con workers

Nếu chỉ thuần tuý

 • Create VirtualBox
 • Install Ubuntu
 • Install required packages
 • Deploy XCrawler

thì thật sự khá là mất công. Vậy liệu chăng có cách nào với 1 command line duy nhất mà ta có thể làm được tất cả mọi thứ ???

Take it easy ! Khoang đã ! Khoang vội mong ước xa xôi thế. ( Sml luôn ah :v ). Tạm break down bước đầu tiên. Tạo 1 VM qua command line & Install Ubuntu

Create VirtualBox via command line – Cái này thì khá dễ

https://github.com/jooservices/ubuntu-autoinstall-virtualbox/blob/master/sources/build_vm

Cơ bản là VirtualBox hỗ trợ command line cho việc này

vmpath=$(VBoxManage list systemproperties | grep -i "default machine folder:" \
  | cut -b 24- | awk '{gsub(/^ +| +$/,"")}1')

Đầu tiên là lấy path tới directory chứa các VMs. Hiện tại path của mình là /mnt/736b6602-61e2-4ede-ac06-c369cc10335b

Các việc tiếp theo lần lượt là config storage, CPU, RAM v..v. Và dĩ nhiên chọn VM type là Ubuntu x64. Mà làm gì làm cũng phải attach cái ISO Ubuntu vô chứ. Không thì lấy gì mà Install.

## Mount Autoinstall ISO
VBoxManage storageattach "${vmname}" --storagectl "${idecontrollername}" --port 0 --device 0 --type dvddrive --medium "${build_dir}/${vmname_slug}.iso"

Xong xuôi thì Start thôi. Nhưng mà … vẫn sẽ phải tương tác UI để install Ubuntu 20.04 server nha !

Vậy phải làm sao tạo Ubuntu Server 20.04 để automate hết tuốt tuồn tuột mà không phải động chân động tay ?

https://ubuntu.com/server/docs/install/autoinstall-quickstart

Nói chứ khúc này nuốt chưa trôi. Tạo ISO thuần tuý thì dễ, nhưng để init mọi thứ thì chua lắm ah nha.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: