[Home Network] Server & LoadBalancing & Home usage

Loay hoay cả tháng trời với nhiều thứ để build home network kết hợp với server. Ngó nghiên cũng nhiều thứ … nhưng chắc tạm dừng lại.

Mikrotik

Phải nói là thiết bị ngon đầu tiên mà mình cảm thấy … nản nhất !!

 • Quá khó khăn để mua thiết bị như mong muốn. Không cần biết lý do toàn cầu toàn cục quái gì cả ! Mình là end user cần mua và mua không được thiết bị mong muốn !
 • Quá khó khăn để cấu hình cũng như tìm kiếm dịch vụ cấu hình !!!

Nên thôi ! Không tìm hiểu thêm gì nữa ! Stop với 750Gr3 thôi

Vậy network mình sẽ làm gì khi có 3 WANs đây !

Draytek 2927

 • Alright ! Do đặc thù em nó dễ config nên sẽ dùng như … router chính / Static IP của Viettel.
 • Switch
  • 192.168.1.10 assigned cho Workstation
  • Sau này muốn extend thêm thì dùng qua Switch
 • Bản thân cũng limit số lượng devices sử dụng trên 2927. Giảm số lượng devices đồng nghĩa router không bị quá tải.

Hiện tại bấp cập là khi cần access 2927 chỉ có thể tương tác trên Workstation. Chưa cho phép access từ ngoài WAN vào.

Mikrotik 750Gr3

 • 2 WANs
  • 1 Dynamic Viettel
  • 1 Dynamic VNPT
 • Deco E4R
  • DHCP riêng
  • Mesh sử dụng trong nhà
  • Hầu hết các thiết bị trong nhà sử dụng Wifi này – Ngoại trừ mình !
 • AX86U
  • DHCP trên Mikrotik
  • Wifi riêng của mình

Về tổng thể Mikrotik tuy có load balancing như … cũng như không do quá phức tạp để config -_-.

VPN đang suy nghĩ nên để ở Mikrotik hay Draytek. Khả năng cao cho qua Draytek vì nó sẽ là nơi chứa các VMes.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: