AMD Ryzen 7 – 7500G vs Intel Xeon E-2286M [for Server]

Đang suy nghĩ dùng em nào làm server. Do 1 vài lý do khách quan con máy Xeon E-2286M lại không có drive Ethernet trên Ubuntu -_- nên cân nhắc biến em nó thành máy chạy Windows. Nghĩa là sẽ dùng cho Nox, vọc Windows, Hyper-V, Docker các thứ …

Tuy nhiên

http://cmptek.com/compare/cpu/intel-xeon-e-2286m-vs-amd-ryzen-7-5700g

Đặc thù nếu xài như 1 máy Desktop thì cần

  • Base clock cao : Do Windows không phải server nên phải xử lý “đột biến” cao hơn.
  • Graphic cao hơn : Windows thì sớm muộn cũng sẽ có lúc chơi game thôi ( hơ hơ dù rằng với hiện trạng mình chắc 1.001 năm sau mới chơi game trên Windows nữa :v )

Tuy nhiên Xeon thì không mong đợi base clock cao rồi . Graphic càng không. Chưa kể 2286M là ra đời năm 2017 trong khi 7500G là 2020.

Thôi. Vậy dùng 5700G cho Windows vậy. Còn 2286M … tạm chia tay 😦

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: