Câu chuyện Mikrotik

Chả hiểu sao khoảng thời gian 1 năm gần đây mình invest cũng kha khá vào khoảng router / switch các kiểu.

Và sau khi thêm 1 line VNPT – Nâng tổng số line WANs trong nhà lên 3 thì chính thức mua Mikrotik 750gr3.

Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì nếu mình không suy nghĩ về 4011 và 5009. 2 dòng cao cấp hơn của Mikrotik ( nhưng vẫn là tầm trung ).

Mục đích chính là gom hết 3 lines trong nhà vào chung 1 router và cơ cấu nó tốt hơn. Tuy nhiên câu chuyện chính là ở đây: MÌNH KHÔNG THỂ CONTROL ĐƯỢC MIKROTIK.

Nhưng lại chủ quan tin vào dịch vụ ( thật ra chủ quan tin vào con người )

Mọi nguyên tắc về security của mình xem như bị xoá bỏ

  • Cho phép người lạ SSH vào router và không thể kiểm soát việc họ làm
  • Cho phép người lạ cấu hình VPN và cũng không thể kiểm soát họ làm gì

Và mình cũng không thể lựa chọn / optimize router theo nhu cầu sử dụng.

Và việc gì tới cũng tới thôi ! Khi lòng tin về con số zero

  • Các requirements không được xử lý đúng
  • Lòng vòng trong việc giải quyết vấn đề
  • Cấu hình sai những thứ cơ bản tối thiểu nhất – Nhưng lại cực kì nghiêm trọng với mình
  • Take too much time và không có timeline cụ thể

Và nhiều thứ hậu trường …

Bye Mikrotik ! Lần đầu và lần cuối mình cho phép bất kì ai đụng vào các thiết bị nhạy cảm của mình !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: