Wifi 6 vs Wifi 5

Wifi 6 – 802.11ax – Released 2019

Wifi 5 – 802.11ac – Released 2014

MU-MIMO

Hiểu đơn giản là sử dụng nhiều an-ten để nhận & phát tín hiệu đến các thiết bị cùng lúc.

 • MIMO : Cho phép nhiều luồng tín hiệu hình thành giữa router & device
 • MU : Cho phép router gửi nhiều luồng MIMO tới nhiều thiết bị cùng lúc

Benefit

 • MU Giảm thời gian chờ mỗi thiết bị. ( do chờ thiết bị trước hoàn tất )
 • MIMO Cho phép trao đổi nhiều dữ liệu trong cùng lúc

Trên Wifi 5 ta có tối đa 4×4 MIMO ; Tương đương 4 luồng tín hiệu phát / nhận ( upload / download ). Trên Wifi 6 ta có 8×8.

Nếu thiết bị đầu cuối có 1×1 nghĩa là có thể nhận được 1 sóng wifi. Và ngược lại 4×4 sẽ nhận đủ 4

Như vậy Wifi 6 8×8 cho phép phát / nhận 8 luồng tín hiệu. Gấp đôi so với 4×4 của Wifi 5.

Wifi 5 chỉ hỗ trợ MU-MIMO cho việc download. Wifi 6 hỗ trợ cả dowload & upload

OFDM & OFDMA

Wi-Fi 6 có sử dụng OFDMA sẽ gửi nhiều tín hiệu trong cùng một phiên truyền dữ liệu. Việc này làm cho từ một đường truyền mạng của router, người dùng có thể truyền dữ liệu song song tới nhiều thiết bị.

Trên đường truyền OFDMA, bộ định tuyến có thể sử dụng các nhóm “sóng mang con” khác nhau để gửi các gói tin đến các máy khách khác nhau và độ trễ có thể được quản lý. Phương thức liên lạc này mang lại sự linh hoạt, tăng tốc độ và hiệu quả của mạng.

Hiệu quả mang lại

 • Chi phí thấp nhưng hiệu suất cao hơn.
 • Truyền tải với độ trễ thấp hơn.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ tổng thể và sử dụng hiệu quả băng thông trong môi trường dày đặc.
 • Số lượng các thiết bị truy cập nhiều hơn.
 • Giảm mức sử dụng pin của thiết bị sau khi truyền dữ liệu.

Wi-Fi 6 is capable of a maximum throughput of 9.6 Gbps across multiple channels, compared to 3.5 Gbps on Wi-Fi 5.”  In theory, a WiFi 6 capable router could hit speeds over 250% faster than current WiFi 5 devices.

From Intel

TWT Target Wake Time

Target Wake Time (TWT) cho phép các thiết bị thỏa thuận khi nào và bao lâu một lần chúng sẽ cần truyền tải và nhận dữ liệu, việc này sẽ tăng thời gian nghỉ của thiết bị, cho thời lượng sử dụng lâu hơn đối với các thiết bị di động hoặc thiết bị IoT.

Wifi band 2.4Ghz vs 5Ghz

 • Channel là từng lane trong cùng 1 con đường
 • Mỗi xe trên từng lane đường tương ứng 1 stream ( MIMO ; 2×2 – 3×3 – 4×4 & 8×8 )
 • Tương đương việc ta có 2 con đường 2.4 & 5Ghz

BSS Coloring

Tham khảo

https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/wifi-6.html

https://www.tp-link.com/vn/wifi6/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: