Mavic Air 2 vs Mini 2

The DJI Mini 2 is the smallest of these drones (and of all DJI drones), with a weight of only 249 grams. This weighs in at under the 250g weight limit set by Transport Canada, meaning it doesn’t require a license or registration to fly. This can be a huge advantage for beginners who are... Continue Reading →

47 Ronin (2015) – Review

47 Ronin (2015) - Review Các lính này đã bị lãnh chúa B xử tội và tước đi danh nghĩa Samurai, chỉ còn là các "lãng khách". Và cũng bị Tướng Quân ra lệnh nghiêm cấm trả thù cho lãnh chúa A.

Cua lại vợ bầu !

Tôi chỉ nghĩ là mình yêu ai đó không nhất thiết phải ở cạnh người đó. Chỉ cần làm những điều tốt đẹp cho người đó là được rồi.

2020 … câu chuyện của 2015

Một phần nào câu chuyện 2015 nay lại tái hiện 2020 này mình "vô tình" dính vào 1 thứ mà đáng ra mình không nên dính vô ... Nhưng một phần mình vẫn chưa thể tìm thấy điều mình thật sự mong muốn, nên việc dính vào này ít nhiều là do hữu ý. Chợt... Continue Reading →

Up ↑