How to develop on Windows Subsystem for Linux ( Ubuntu )

Bài viết này sẽ dành cho các bạn developer sử dụng Windows ( khá nhảm nhưng thôi cứ xem là vậy ) và cần sử dụng Linux ( Ubuntu ) như 1 environment.

Thật ra mà nói trên cơ bản thì ta vẫn sử dụng Linux như “server”, chỉ có 1 vài thứ khác như IDE thì chạy trên nền Windows thôi.

Alright. How to do ?

 • Install WSL . Cái này là dĩ nhiên rồi. Có thể tham khảo thêm ở bài trước: https://soulevilblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=417&action=edit

Trên Windows ta có gì: IDE ( ờ đây mình dùng PHPStorm ). Vậy vấn đề của ta là gì:

 • Khi chạy composer ta sẽ phải chuyển sang bash chạy trên Ubuntu. Cái này không vấn đề.
 • Khi chạy git ( command line ) ta cũng phải sang bash

Nhưng !!! 1 vài thứ integrate trong IDE thì không thể. Nó bắt buộc phải chạy trên Windows. Bao gồm

 • PHP Code sniffer.
 • Mà đã có PHP CS rồi thì dĩ nhiên sẽ phải có PHP Cli & Composer ( để install CS )

Đơn giản thôi

 • Download PHP binary cho Windows về và extract ra
 • Install composer và trỏ về php.exe này
 • Install CS qua composer
 • IDE trỏ inspector CS về phpcs.bat của CS vừa installed qua composer trên

Như vậy ta có:

 • Toàn bộ Apache / MySQL & PHP chạy trên WSL. Mô hình chuẩn nhất cho server cơ bản PHP
 • IDE trên Windows với các integrate đầy đủ. GIT mình sẽ update tiếp theo sau khi config xong.

 

Fix permissions to allow Plex to access /media/$USER

Check which group you and plex belong to:

groups
groups plex

Now, add plex user to your user group, and allow this group to access /media/$USER:

MYGROUP="$USER"
sudo usermod -a -G $MYGROUP plex
sudo chown $USER:$MYGROUP /media/$USER
sudo chmod 750 /media/$USER
sudo setfacl -m g:$MYGROUP:rwx /media/$USER
sudo service plexmediaserver restart

iOS vs Android [Part 1]

Android vs iOS

Lâu rồi không xài thiết bị Apple giờ có dịp xài lại iPhone – iPhone 8 plus ( iOS 12.1 ) nên cũng tận dụng để làm comparision với Android, cũng như để tránh mang tiếng là: Anti Apple.

Có 3 cách để nhìn và đánh giá iOS

 • Tối ưu hóa tuyệt đối cho tính friendly
 • Nâng cao bảo mật so với Android
 • Khả năng linh hoạt cao

Điều đó có nghĩa là mình expect tất cả mọi thứ phải thật sự dễ dùng, thuận tiện cho mình dù đang ở bất kì đâu, hay làm bất kì điều gì.

Và 1 yếu tố quan trọng. Smartphone nói riêng, hay các thiết bị công nghệ nói chung mình phải làm chủ nó ! Nắm toàn quyền xử lý mọi thứ và nó phải ready ngay lập tức khi mình cần. Chứ không phải nó nắm quyền bắt mình theo nó ngược lại. !!!

Continue reading “iOS vs Android [Part 1]”

Ubuntu – Installation manager workspace

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install python-software-properties
sudo apt install apache2 apachetop
sudo apt install mysql-server mysql-client mysql-workbench mysql-sandbox mysql-utilities mysql-testsuite
sudo apt install php5.6 php7.0 php7.1 php7.2 php7.3 imagemagick php-gd curl php-imagick php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-zip php-pecl-http php-uploadprogress curl php-cli php-mbstring git unzip php5.6-mbstring php5.6-xml php5.6-intl php7.0-mbstring php7.0-xml php7.0-intl php7.1-mbstring php7.1-xml php7.1-intl php7.2-mbstring php7.2-xml php7.2-intl php7.3-mbstring php7.3-xml php7.3-intl php-xdebug php-memcache php-memcached memcached

Switch PHP Cli version

update-alternatives --config php

How to use Codeception & Webdriver

Bỏ codeception lâu quá gần như quên sạch. Nên thôi giờ có dịp work on it again nên write down lại để nhớ.

https://codeception.com/quickstart

https://docs.seleniumhq.org/download/

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads

Composer để install codeception

composer require codeception/codeception --dev

From now on Codeception (with installed PHPUnit) can be run as

php vendor/bin/codecept

Init

php vendor/bin/codecept bootstrap

Edit acceptant file

# Codeception Test Suite Configuration
#
# Suite for acceptance tests.
# Perform tests in browser using the WebDriver or PhpBrowser.
# If you need both WebDriver and PHPBrowser tests - create a separate suite.

actor: AcceptanceTester
modules:
 enabled:
 - WebDriver:
   url: 'http://localhost/phpmyadmin'
   window_size: false
   port: 9515
   browser: chrome
   capabilities:
    chromeOptions:
     binary: ''
 • Binary sẽ là path đến chrome binary
 • URL dĩ nhiên là path đến trang cần làm việc

Okay giờ cần chạy ChromeDriver trước

chromedriver --url-base=/wd/hub

Rồi chạy codeception

php vendor/bin/codecept run

[Security][Trust no one]

Well … nói rõ trước rằng: Bài viết này không quá nặng vào các kĩ thuật thật sự của ngành security, chỉ thuần túy là các logic cơ bản mà bất kì ai cũng có thể nghĩ & làm được.

Tạm khoanh vùng trong việc secure account Facebook.

Hack ??? Mọi người cứ nghĩ nó là cái kĩ thuật gì đó cao siêu, kinh khủng lắm. Thưa, nó chỉ là những thứ rất bình dân – dĩ nhiên có những bugs rất thú vị nhưng đó là 1 mảng khác chuyên sâu – cái ta nói chỉ là Social Engineering.

1 điều rất cơ bản của cuộc sống là gì … ??? Không tin BẤT KÌ MỘT AI, ngay cả chính bản thân.

Continue reading “[Security][Trust no one]”

Fetch all images from JKF

Alright. Đi vô vấn đề luôn

Forum này là 1 forum vô số ảnh 18+. Thú vị, rite ? Mà hình thì toàn HQ… Vấn đề là làm sao fetch hết về. Đừng có nói là download bằng tay nhá. Vãi ngu lắm ! Vậy sao.

Inspect thử:

 • Em nó bắt phải click button Read the full story ( thật ra nó là tiếng Hoa, Google translate ra thôi ).
 • Sau khi click xong nó sẽ reload lại và có full images.
 • Image sẽ có URL dạng: https://www.mymypic.net/data/attachment/forum/201809/11/16201984kjsll9xs1s49ji.jpg.thumb.jpg . Chỉ cần bỏ .thumb.jpg là có original.

Okay. Vậy xem như vấn đề được giải quyết 1 phần. Phần tiếp theo là khi click Read the full story nó làm cái con mẹ gì.

 • Dùng chrome inspect. Thật chất nó đi vòng vòng và roài cuối cùng là submit 1 cái form “thankyou”
 • Form này có vài information cơ bản. Userid của mình. Userid của author và 1 đoạn hash.

Như vậy nếu viết tool fetch hình tự động thì làm sao. Làm sao … làm sao … kệ mẹ mày chớ :v . Jk

 • Get data lần 1
 • Parse HTML để lấy cái form “thankyou” và data
 • Post lên
 • Get lại lần 2. Giờ cứ thế parse img ra và download thôi

Nhưng như vậy thì có gì đó hơi mất công vì phải GET / POST & GET … suy nghĩ thêm nào …