Laravel – PHPStorm & Docker

Docker-compose version: "3.9" # optional since v1.27.0 services: mariadb: image: mariadb environment: MARIADB_ROOT_PASSWORD: root MARIADB_DATABASE: laravel volumes: - ./.docker/mariadb/data:/var/lib/mysql restart: unless-stopped redis: image: redis volumes: - ./.docker/redis/data:/data restart: unless-stopped mongodb: image: mongo volumes: - ./.docker/mongodb/data:/data/db - ./.docker/mongodb/configdb:/data/configdb restart: unless-stopped php: build: context: . dockerfile: ./.docker/php/Dockerfile #image: php:8.1 tty: true volumes: - ./:/var/www/html restart: unless-stopped nginx:... Continue Reading →

Monitoring & Alert với Grafana / Prometheus

Làm 1 bài tổng hợp về các services này và share với mọi Prometheus Đã có 1 bài nói sơ về service này. Tuy nhiên cũng xin nói lại kĩ hơn 1 chút ( sau 1 thời gian sử dụng ) Đây là 1 service giúp giám sát ( monitoring ) và cảnh báo (... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Wifi 6 vs Wifi 5

Wifi 6 - 802.11ax - Released 2019 Wifi 5 - 802.11ac - Released 2014 MU-MIMO Hiểu đơn giản là sử dụng nhiều an-ten để nhận & phát tín hiệu đến các thiết bị cùng lúc. MIMO : Cho phép nhiều luồng tín hiệu hình thành giữa router & device MU : Cho phép router gửi... Continue Reading →

Câu chuyện Mikrotik

Chả hiểu sao khoảng thời gian 1 năm gần đây mình invest cũng kha khá vào khoảng router / switch các kiểu. Và sau khi thêm 1 line VNPT - Nâng tổng số line WANs trong nhà lên 3 thì chính thức mua Mikrotik 750gr3. Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì nếu mình... Continue Reading →

AMD Ryzen 7 – 7500G vs Intel Xeon E-2286M [for Server]

Đang suy nghĩ dùng em nào làm server. Do 1 vài lý do khách quan con máy Xeon E-2286M lại không có drive Ethernet trên Ubuntu -_- nên cân nhắc biến em nó thành máy chạy Windows. Nghĩa là sẽ dùng cho Nox, vọc Windows, Hyper-V, Docker các thứ ... Tuy nhiên http://cmptek.com/compare/cpu/intel-xeon-e-2286m-vs-amd-ryzen-7-5700g Đặc thù... Continue Reading →

Ubuntu – 20.04 install Redis

curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list sudo apt-get update sudo apt-get install redis

[Script] Mikrotik – Update Cloudflare DNS Record

#-------------------------------------------- # MikroTik DDNS Script | Cloudflare API v4 # bayukurnia.com #-------------------------------------------- # global variables # we'll update it on every ddns success :global currentIp # outgoing interface :local wanInterface "wanInterfaceName" # get current $wanInterface IP :local newIpCidr [/ip address get [find interface="$wanInterface"] address ] :local newIp [:pick $newIpCidr 0 [:find $newIpCidr "/"]] :if ($newIp... Continue Reading →

[Home Network] Server & LoadBalancing & Home usage

Loay hoay cả tháng trời với nhiều thứ để build home network kết hợp với server. Ngó nghiên cũng nhiều thứ ... nhưng chắc tạm dừng lại. Mikrotik Phải nói là thiết bị ngon đầu tiên mà mình cảm thấy ... nản nhất !! Quá khó khăn để mua thiết bị như mong muốn. Không... Continue Reading →

Pages: 1 2

Mikrotik – Comparision Matrix

Products Matrix lấy từ Mikrotik Forum https://docs.google.com/spreadsheets/d/12agA6GZXvLKhMx0e9fVhznJ9OOwVVcTlFChqIwuKqaw/edit?usp=sharing Do mình đang phân vân con RB3011UiAS-RM nó hơn thế nào so với con AX86U của mình ( về mặt specs ) NameCompanyIPQ-8064Qualcomm64-bitDual core Krait 1.4 Ghz + Dual core 730 MHzBCM49408Broadcom64-bitQuad core B53 1.8 GhzCPU RAM RB3011UiAS-RM : 1GB AX86U : 1GB (2x 512MB) Nanya NT5CC256M16ER-EK Storage... Continue Reading →

Mikrotik – IP6

Add ip6 package Tắt Peer DNS Select the use peer DNS check box to use your ISP's DNS servers when the PPPoE connection is establised. Peer DNS Không sử dụng DNS của ISP Thêm DHCPv6 Client Thêm IP 6 Address Chính xác thì khúc này mình không hiểu. IP v6 này tại sao lại dùng cho LAN... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: