Làm việc khi Bạn cần support thì hú tôi. Nhưng khi tôi yêu cầu làm việc thì quay sang lý do lý trấu và gây war.Khi tôi thay bạn check các vấn đề và raise up thì ... bạn nói tôi vớ vẩn Hờ ... Thôi thì dẹp đi nha ! Việc bạn bạn lo,... Continue Reading →

Đàn bà rồi cũng chỉ là đàn bà. Chẳng thể nào expect não chúng nó khôn ra hơn được ! Cái chúng nó có thỉ là tons of trick !

Brainless users !

Cũng không tính nói gì vụ này nhưng nó cũng lại gây cho mình sự kích động nhất định. Đặc biệt là khi mention đến 1 component mình đánh giá khá cao về tính flexible và customizable. RSForm . 1 component được developed nhằm mục tạo form một cách dynamic theo yêu cầu của users.... Continue Reading →

Con đỉ hay developer ?

Có một cái cảm giác làm một con đỉ còn sống thư thái hơn 1 thằng developer nhỉ. Cứ việc banh càng ra cho người ta làm sao thì làm. Họ muốn gì thì nói mình làm vậy. [Still under working]

Cũng có lúc mình không sao hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai. Rồi công việc thì mình mất hoàn toàn suy nghĩ bản thân. Mất đi hẳn cảm giác tư duy code ... Time for ENDING ??? !!!

Try to make it in peace

Hi there I'm not sure should i reply this PM or not. Because not sure what'll happen with reply. But let try one time reply to make everything clearly even it's good or bad result. At first. I expect we can leave all past away. Past is passed and no need to mention again. Yes,... Continue Reading →

Bài học cuộc sống !

Không và không bao giờ tin tưởng và tạo mối quan hệ bạn bè với: Bất kì ai trong công ty Bất kì 1 thằng / con làm business !!! Tất cả chỉ dừng ở mức độ công việc và công việc ! Trong công việc đừng bao giờ mở miệng hay học cách câm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑