CrexShortcodes

Mấy ngày gần tết việc "chính quy" cũng tạm gạt qua. Nhưng có vài thứ cứ lùng bùng trong đầu. Nên ngồi code cho nó dứt điểm. Cũng như để "thực tế" xác nhận vài logic mà mình được comment rằng "mắc công, chưa thể làm được lúc này v..v" Plugin System Shortcodes: Cái thứ... Continue Reading →

Phát triển sản phẩm (web) dành cho ai ?

100% sure mình sẽ khác quan điểm mọi người. Don't care ! Mình là mình, thế thôi. Cơ bản với mình định nghĩa các layers trong chuyện này bao gồm: End user - Services Provider - Developer Developer sẽ phát triển các core sản phẩm. Nó phục vụ nền tảng xử lý. Services Provider: Họ là các... Continue Reading →

Sự im lặng của bầy cừu !

Uh mà mình là cừu hay sói ... Nhưng mình thấy đâu đó hình ảnh 1 "bầy cừu" im lặng, không lên tiếng để find out right thing chỉ vì muốn sự stable ! Nó cũng similar cái xứ sở này nhỉ. Biết rõ bao nhiêu thứ worse, but chẳng thể / không thể /... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑