Phần 4. Chăn trâu chăn ở đồng xa, chăn ở gần nhà làng bắt mất trâu

Những ngày sau đó, Tấm lẳng lặng bắt những con vật nhỏ ném xuống giếng, khi thì con gà, khi thì con ếch. Mặt nước càng ngày càng nhiều xương trắng, tanh ngòm.

Phần 3. Bống bống bang bang, bống ăn xương trắng đám tang

Thủa ấy trong làng bỗng dưng xuất hiện tin đồn về một loài thủy quái. Những người bắt cá trong làng kể vể những tiếng động kì lạ buổi đêm. Tiếng mặt nước lõm bõm rồi tạt lên ào ào như gió rít.

Phần 2. Chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng

Tấm càng lớn càng xinh.

Phần 1. Hãy đặt tên con là Tấm

Kẽo cà kẽo kẹt Dám tranh chồng chị Chị khoét mắt ra

Up ↑

%d bloggers like this: