[Pi 4 – 4GB] Setup as OpenVPN and Github runner & staging and more

Use Raspberry Pi OS - 32 bit ( Not full desktop - which so heavy )Complete install wizard than restart Enable remote thing SSHVNC Install required packages WebminUpdate everythingChange to Gray sidebargit is requiredSambaVia WebminGithub Install Utilities PiVPNPiHole Install Development PHP 8 sudo apt install mariadb-server redis-server redis redis-tools sudo apt install supervisor Install composer... Continue Reading →

Ngày cuối năm 2018 ... Viết bài blog tổng kết lại năm ... Nói gì nhỉ .... Everything like shit ! They are all fucker ! 1 đứa bạn chơi chung từ thời HVA và câu chuyện fuck off sau lưng mình1 thằng frontend vô dụng1 đứa "team lead" lật lọng1 con QA ngạo mạn... Continue Reading →

Cũng tiếp tục với Sofware Không thể mở camera với số lần tối thiểu phải tương tác. Nhanh nhất có thể là: Cầm máy lên, máy tự mở, slide để mở camera. Tuy nhiên ta vẫn bị waste khoảng thời gian cầm máy lên. Trong khi đó nếu xài S8+ thì có thể cầm lên... Continue Reading →

Cách gạ chịch nam sao cho tinh tế, dễ thương mà không thô thiển nên cô sẽ viết lại một số tình huống có thể xảy ra và phương án mở lời phía dưới nhé . 1) Bạn và anh ấy đi xem phim/ đi ăn, đến lúc thanh toán tiền, dù bạn và anh... Continue Reading →

Installing Your Husband…

Dear Tech Support, Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and noticed a distinct slow down in overall system performance, particularly in the flower and jewelry applications, which operated flawlessly under Boyfriend 5.0. In addition, Husband 1.0 uninstalled many other valuable programs, such as Romance 9.5 and Personal Attention 6.5 and then... Continue Reading →

Up ↑