There is no place for relationship in this life. We trust no one, even ourself. Peace is not exist. Human way not for you !

It's declared . Why can't I do anything ... What's right and wrong. Keep slient while someone blame on me ???

[Developer life][Young people]

2 tuần qua mình gần như cực kì stressful đến mức khủng hoảng. Thử cố gắng suy nghĩ nhưng không tìm được câu trả lời. Các bạn developer trẻ ngày nay luôn nói rằng mình nhiệt huyết với công việc, luôn muốn được chui rèn để phát triển. Nhưng khi gặp khó khăn, khi nghe... Continue Reading →

Ta đi tìm em giữa nơi mây mù mịt mờ hơi sương lạnh. Ta đi tìm em tới nơi chân trời chẳng thấy em đâu. Tháng sáu mưa cứ rơi như lòng ta đớn đau bao ngày. Xa vời bao ấm êm vui vầy cùng người giờ qua rồi. Yên lặng giọt mưa vẫn rơi.... Continue Reading →

Try this command: find . -empty -type d -delete The find command is used to search for files/directories matching a particular search criteria from the specified path, in this case the current directory (hence the .). The -empty option holds true for any file and directory that is empty. The -type d option holds true... Continue Reading →

Up ↑