NTR Alumni Association Last Mistake Just Before Marriage ... Excellent Compatibility With Ex-boyfriend Who Knows The Erogenous Zone.

Fetish Over Pants-Fetish Stimulation For Premature Ejaculation Boys That Gets Impatient Vol.2-

300-NTK-635

Performers: Genres: Content ID: DVD ID: 300-NTK-635 Downloadable: YES Size: 1.8 Onejav

390-JAC-114

Performers: Genres: Content ID: DVD ID: 390-JAC-114 Downloadable: YES Size: 3 Onejav

80's Daughter-what An Idol! Please Continue With 3 Bottles ~

IPX-740 Performers: Hikari Azusa Genres: Nurse, Beautiful Girl, Big Tits, Featured Actress, Blowjob, Titty Fuck, Digital Mosaic, Hi-Def Content ID: ipx00740 DVD ID: IPX-740 Director: Dragon Nishikawa Label: Dish

BDA-094 Performers: Karina Nishida, Karina Nishita Genres: Shokushu, Female Detective, Featured Actress, Anal Play, Bondage, Hi-Def, Daydreamers, Anal, Female Investigator, Rape, Restraints, Solowork, Tentacle Content ID: bda00094 DVD ID: BDA-094 Downloadable: Onejav Size: 1.5 Director: Ichikan Abashiri Studio: Bermuda/Mousouzoku Label: Bermuda/Mousouzoku Channels: Mosozoku, PRIME

Laravel – PHPStorm & Docker

Docker-compose version: "3.9" # optional since v1.27.0 services: mariadb: image: mariadb environment: MARIADB_ROOT_PASSWORD: root MARIADB_DATABASE: laravel volumes: - ./.docker/mariadb/data:/var/lib/mysql restart: unless-stopped redis: image: redis volumes: - ./.docker/redis/data:/data restart: unless-stopped mongodb: image: mongo volumes: - ./.docker/mongodb/data:/data/db - ./.docker/mongodb/configdb:/data/configdb restart: unless-stopped php: build: context: . dockerfile: ./.docker/php/Dockerfile #image: php:8.1 tty: true volumes: - ./:/var/www/html restart: unless-stopped nginx:... Continue Reading →

Monitoring & Alert với Grafana / Prometheus

Làm 1 bài tổng hợp về các services này và share với mọi Prometheus Đã có 1 bài nói sơ về service này. Tuy nhiên cũng xin nói lại kĩ hơn 1 chút ( sau 1 thời gian sử dụng ) Đây là 1 service giúp giám sát ( monitoring ) và cảnh báo (... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Wifi 6 vs Wifi 5

Wifi 6 - 802.11ax - Released 2019 Wifi 5 - 802.11ac - Released 2014 MU-MIMO Hiểu đơn giản là sử dụng nhiều an-ten để nhận & phát tín hiệu đến các thiết bị cùng lúc. MIMO : Cho phép nhiều luồng tín hiệu hình thành giữa router & device MU : Cho phép router gửi... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: