Câu chuyện Mikrotik

Chả hiểu sao khoảng thời gian 1 năm gần đây mình invest cũng kha khá vào khoảng router / switch các kiểu. Và sau khi thêm 1 line VNPT - Nâng tổng số line WANs trong nhà lên 3 thì chính thức mua Mikrotik 750gr3. Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì nếu mình... Continue Reading →

AMD Ryzen 7 – 7500G vs Intel Xeon E-2286M [for Server]

Đang suy nghĩ dùng em nào làm server. Do 1 vài lý do khách quan con máy Xeon E-2286M lại không có drive Ethernet trên Ubuntu -_- nên cân nhắc biến em nó thành máy chạy Windows. Nghĩa là sẽ dùng cho Nox, vọc Windows, Hyper-V, Docker các thứ ... Tuy nhiên http://cmptek.com/compare/cpu/intel-xeon-e-2286m-vs-amd-ryzen-7-5700g Đặc thù... Continue Reading →

Ubuntu – 20.04 install Redis

curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list sudo apt-get update sudo apt-get install redis

[Script] Mikrotik – Update Cloudflare DNS Record

#-------------------------------------------- # MikroTik DDNS Script | Cloudflare API v4 # bayukurnia.com #-------------------------------------------- # global variables # we'll update it on every ddns success :global currentIp # outgoing interface :local wanInterface "wanInterfaceName" # get current $wanInterface IP :local newIpCidr [/ip address get [find interface="$wanInterface"] address ] :local newIp [:pick $newIpCidr 0 [:find $newIpCidr "/"]] :if ($newIp... Continue Reading →

[Home Network] Server & LoadBalancing & Home usage

Loay hoay cả tháng trời với nhiều thứ để build home network kết hợp với server. Ngó nghiên cũng nhiều thứ ... nhưng chắc tạm dừng lại. Mikrotik Phải nói là thiết bị ngon đầu tiên mà mình cảm thấy ... nản nhất !! Quá khó khăn để mua thiết bị như mong muốn. Không... Continue Reading →

Pages: 1 2

Mikrotik – Comparision Matrix

Products Matrix lấy từ Mikrotik Forum https://docs.google.com/spreadsheets/d/12agA6GZXvLKhMx0e9fVhznJ9OOwVVcTlFChqIwuKqaw/edit?usp=sharing Do mình đang phân vân con RB3011UiAS-RM nó hơn thế nào so với con AX86U của mình ( về mặt specs ) NameCompanyIPQ-8064Qualcomm64-bitDual core Krait 1.4 Ghz + Dual core 730 MHzBCM49408Broadcom64-bitQuad core B53 1.8 GhzCPU RAM RB3011UiAS-RM : 1GB AX86U : 1GB (2x 512MB) Nanya NT5CC256M16ER-EK Storage... Continue Reading →

Mikrotik – IP6

Add ip6 package Tắt Peer DNS Select the use peer DNS check box to use your ISP's DNS servers when the PPPoE connection is establised. Peer DNS Không sử dụng DNS của ISP Thêm DHCPv6 Client Thêm IP 6 Address Chính xác thì khúc này mình không hiểu. IP v6 này tại sao lại dùng cho LAN... Continue Reading →

Tôi là sói hay người

https://vt.tiktok.com/ZSRf8EtyD/ Bản chất hoang dại nhưng phải giữ sự chỉnh chu như con người. Tại sao tôi không thể là chính tôi ???

Đây chỉ là một cuộc chơi thôi. Bạn nghĩ bạn nắm chủ cuộc chơi ah. No. Tôi ! Thêm 1 viên thuốc ngủ nữa, ngủ dậy đích thân tôi sẽ xóa sạch trò chơi này !

I'm SoulEvil. I NEED NO FUCKING ONE IN MY LIFE

Up ↑

%d bloggers like this: