Business và sự dối trá – 2 mặt

Càng ngày riết mình càng chẳng thể tin và bất kì một business man nào. Tất cả cũng đều same nhau Dối trá Lừa đảo 2 mặt ( hay hơn nữa ? ) Tráo trở Mà có lẽ họ cũng không thể làm khác vì với business thì target là phải kiếm ra được $,... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: